(9) Τοῦ αὐτοῦ.

Ἄρτι καλός, Διόδωρε, σύ, καὶ φιλέουσι πέπειρος·

ἀλλὰ καὶ ἢν γήμῃς, οὐκ ἀπολειψόμεθα.

*

Du même.

Aujourd’hui tu es beau, Diodore, à point pour être aimé ;

et même, hé !, si tu te maries, nous n’abandonnerons pas.