(15) ΣΤΡΑΤΩΝΟΣ

Εἰ Γραφικοῦ πυγαῖα σανὶς δέδαχ’ ἐν βαλανείῳ,

ἄνθρωπος τί πάθω; καὶ ξύλον αἰσθάνεται.

*

De Straton.

Une planche mordit les fesses de Graphique, au bain ;

que vais-je souffrir, moi humain, si même le bois en est excité ?

__________________________

Source : Anthologie Grecque, livre 12, les Belles Lettres.