(12) ΦΛΑΚΚΟΥ

Ἄρτι γενειάζων ὁ καλὸς καὶ στερρὸς ἐπασταῖς

παιδὸς ἐρᾷ Λάδων. Σύντομος ἡ Νέμεσις.

*

De Phlakkos.

Aujourd’hui barbucillant, le bel et inflexible envers les amants

Ladon aime un garçon. Rapide, la Revanche !

*

La « Revanche » (Némésis) est une déesse personnifiée, d’où l’emploi de la majuscule dans la traduction. Bien qu’elle soit chargée d’équilibrer le monde en dispensant la justice, elle est plus souvent invoquée quand il s’agit de punir les méchants et de châtier la démesure. On aurait pu traduire la dernière phrase par « Expéditive, la Justice ! »